Productie op korte termijn hervat in nieuw pand Barendrecht

BODEGRAVEN 13 juli 2021– Twee dagen na de grote brand in onze verpakkings- en distributielocatie in Bodegraven, zet GroenlandKip alles op alles om haar klanten op korte termijn weer te voorzien van een volledig assortiment en de leveringen weer naar een betrouwbaar niveau te krijgen.

Om dit te kunnen realiseren, is een zeer grote locatie gevonden in Barendrecht. Hier zal een deel van de productie gerealiseerd gaan worden. Daarnaast zijn de nieuwbouw activiteiten van onze slachterij Esbro in Wehl naar voren gehaald. Diverse ruimtes op deze locatie zijn vandaag al productieklaar opgeleverd. Dit stelt ons in staat de komende weken onze klantleveringen weer op te bouwen.

Vandaag is duidelijk geworden dat ons huidige pand niet meer geschikt is voor productie. Daarom is de rigoureuze beslissing genomen een andere locatie te betrekken. Deze week wordt een start gemaakt met de inrichting van het nieuwe pand. Er is reeds begonnen met de technische voorbereidingen en datastructuur.

Ondanks de enorme schok die de brand van afgelopen weekend heeft veroorzaakt, zijn we trots op de daadkrachtige manier waarop ons team en onze partners werken aan passende oplossingen voor onze klanten. Wij willen onze klanten bedanken voor het begrip en de vele steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen. Ook danken we de brandweerlieden, diverse overheidsinstellingen, gemeente en andere betrokkenen.

Over verdere details houden we u uiteraard graag verder op de hoogte.

Einde persbericht.

Noot voor redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Jacobs

Telefoonnummer: (0172) 63 09 99 email: p.jacobs@groenlandkip.nl

Menu